Đặc trưng: 1

Bao gồm 8 phi tiêu có đầu cao su
Hơn 275 mảnh ghép lại với nhau
Từ 14 tuổi trở lên
Bắn trên 20 feet
VEX Robotics Catapult V2 của HEXBUG
Xây dựng, thử nghiệm và phóng các viên đạn trên 20 feet. Xoay mặt số để tải máy phóng và kéo cần khởi động để bắn đi! Bộ công cụ xây dựng này có hơn 160 mảnh rất phù hợp cho các kỹ sư vừa chớm nở.

Đặc trưng:2

Ra mắt hơn 20 feet!
Cánh tay điều chỉnh cho các khoảng cách khác nhau
Xây dựng một trong 2 sáng tạo độc đáo
Từ 14 tuổi trở lên
VEX Robotics Crossbow V2 bởi HEXBUG
Mở rộng trí tưởng tượng của bạn khi bạn xây dựng nỏ với hơn 200 mảnh ghép dễ dàng. Điều chỉnh góc của phi tiêu bọt của bạn với mặt số chiều cao và để nó bay trên 40 feet bằng cách kéo cần gạt!

Đặc trưng:3

Phóng phi tiêu trên 42 feet!
Bao gồm 3 phi tiêu phóng
Xây dựng một trong 2 sáng tạo độc đáo
Từ 14 tuổi trở lên